Văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2019
Số/Ký hiệu: 344/TB-STTTT
Ngày ban hành: 02/04/2019
Người ký: Nguyễn Bá Dương
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2019
Nội dung: