Văn bản: Quyết định ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số/Ký hiệu: 08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2018
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: