Văn bản: Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 16/02/2017
Người ký: Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Trích yếu: Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Nội dung: