Văn bản: Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 23/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 09/09/2020
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng
Trích yếu: Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nội dung: