Văn bản: Kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
Số/Ký hiệu: 102/KH-UBND
Ngày ban hành: 29/02/2016
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An
Nội dung: