Văn bản: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An
Số/Ký hiệu: 32/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2010
Người ký: Hồ Đức Phớc
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An
Nội dung: